W roku 2012 Stajnia Dobrarzecz w Kłodzie po raz pierwszy otrzymała patronat Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.  Każdego roku pracujemy na to, aby otrzymać patronat na rok kolejny. Dziękujemy za nieprzerwane zaufanie.

Ośrodki legitymujące się tytułem „Ośrodka Patronackiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego” posiadają przywileje oraz obowiązki:

1. Ośrodki funkcjonują pod merytorycznym nadzorem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, które reprezentuje Polskę w ogólnoświatowej organizacji The Federation of Riding for the Disabled International.

2. Ośrodki patronackie – realizując zabiegi hipoterapeutyczne zgodnie z obowiązującymi standardami zawartymi w Kanonach Polskiej Hipoterapii – gwarantują wysoka jakość oferowanych usług.

3. Pracownicy ośrodków patronackich biorący udział w oferowanych przez PTHip formach kształcenia ustawicznego (warsztaty, seminaria, konferencje) korzystają z częściowego dofinansowania Towarzystwa.