gal999999

W stajni Dobrarzecz w Kłodzie odbywają się treningi zawodników sekcji jeździeckiej Klubu Olimpiad Specjalnych Szóstka Leszno-Rawicz. Zawodnicy trenują umiejętności jeździeckie, poznają te zwierzęta, pracują z nimi z ziemi, uczą się je pielęgnować, dbają i obsługują je przy czyszczeniu, siodłaniu. Zawodnicy zdobywają podstawowe wiadomości z zakresu hipologii i weterynarii.

Osiągają sukcesy podczas zawodów Olimpiad Specjalnych. Zdobywają kompetencje pomocnicze do posługiwania się sprzętem w dyscyplinie jeździectwo.
Szczególny nacisk kładziony jest na zdobywanie umiejętności, które zawodnik może wykorzystać w życiu codziennym: radzenie sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, wzajemna współpraca, nawiązywanie relacji interpersonalnych, kształtowanie umiejętności społecznych oraz stosowanie zasad bezpieczeństwa, dbania o siebie i pomoc innym.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚC SEKCJI JEŹDZIECKIEJ KOS SZÓSTKA LESZNO-RAWICZ.

tab duzy      tsb2