Prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi różnego pochodzenia z zakresu nauki jazdy konnej zindywidualizowaną pod względem możliwości i umiejętności jeźdźca.


Terapeutyczna jazda konna przeznaczona jest:

- dla wszystkich, którzy chcą jeździć, ale się boją...
- dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dzieci, młodzież i dorośli)
- dla osób z dysfunkcjami układu ruchu, układu krążenia, stwardnieniem rozsianym (postać łagodna), zaburzeniami nastroju, oraz innymi problemami zdrowotnymi.