Prowadzimy hipoterapię dla dzieci i młodzieży na różnym poziomie rozwoju psychoruchowego, zindywidualizowaną w zależności do potrzeb i możliwości jeźdźca.
Stosujemy komunikację alternatywną dla osób z zaburzeniami w porozumiewaniu się z użyciem pionierskich narzędzi.
Przed przystąpieniem do zajęć hipoterapii zapraszamy na rozmowę indywidualną z terapeutą i wypełnienie dokumentacji kwalifikacyjnej.

Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.

Strefa emocjonalno-motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.

Strefa poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

Strefa społeczna – aktywizacja psychospołeczna; rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.